© Invapalvelu Oy, Makasiinikatu 9 A 4, 90130 Oulu, Finland,  email: invapalvelu@pp.inet.fi NYT TARJOUKSESSA!  - Varoittava Hirvipilli: 20 euroa/pari + postikulut INVAPALVELU OY Markku Laulumaa Inva-asiantuntija GSM: 0400 686 801 Suomessakin on nyt saatu markkinoille toimiva ja täällä testattu “Hirvipilli”. Laite on nimeltään Hobi Ultrasonic Animal Alert Ympäri Suomea on havannointiryhmiä, jotka käyttävät Hobia ja kirjaavat tulokset ylös. Mukana on mm. poliiseja, metsästäjiä, ammattiautoilijoita sekä sotilaita. Ryhmien keräämät havainnot toimitetaan Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen tutkijalle Kaarlo Nygrénille. RKTL:n tutkija Kaarlo Nygrenin lausunto 31.1.2005: “Katson kokeen osoittavan, että meillä esiintyvät suuret villimärehtijät kuulevat pillien tuottaman äänen kymmenien metrien päähän sekä reagoivat siihen kuten ympäristönsä muihin tavallisista ääniympäristöstä poikkeaviin ärsykkeisiin.” Hirven kuuloalue on parista sadasta hertsistä yli 20.000 hertsiin. Hobista löytyy ääntä ainakin 40.000 hertsiin asti. (mitattu välillä 50-40.000 Hz). Joensuun Yliopiston professori, fysiikan tohtori Raimo Silvennoisen selvityksen mukaan Hobi toimii. Hän selvitti tutkimuksesta mm. näin: - Yksi Hobi tuottaa ääntä 102,7 desibeliä, kun auton ajonopeus on 100 km/h. Professori Silvennoisen mukaan kaksi Hobia tuottaa samassa tilanteessa 105-106 desibeliä. Äänentaso laskee käänteisesti etäisyyden neliöön. Tästä seuraa, että 50m päässä äänenevoimakkuus ko. tilanteessa on 68,7 desibeliä ja 100m päässä vielä 40 desibeliä. Vertailun vuoksi: ihmisen puheääni on 60 desibeliä ja kuiskaus n.30 desibeliä. Laite varoittaa villieläimiä ja auttaa kuljettajaa antamalla lisää reaktioaikaa mahdollisessa yhteentörmäyksessä eläimen kanssa. Yli 50 km tuntivauhdissa Hobi päästää korkeataajuista ääntä, joka varoittaa useimpia villieläimiä tulevasta ajoneuvosta. Laitteessa ei ole kytkimiä, eikä sen ääni kuulu kuljettajan tai kyydissä olevien eläinten korviin. Laite voidaan asentaa pohjassa olevien teippiliuskejan avulla puhtaalle ja kuivalle pinnalle tai ruuveilla jalustan reikien avulla. Ilmanottoaukot on asennettava eteenpäin ja vaakatasoon tienpintaan nähden. Ilmanottoaukot tulee tutkia ja puhdistaa säännöllisesti. Valmistaja suosittelee kiinnitystä ajoneuvon korkeimmalle kohdalle. Riittävän ilmavirtauksen varmistamiseksi laitteen takana tulee olla vähintään 20 cm tyhjää tilaa. Kanadassa Hobi on vuosien kehitystyön jälkeen havaittu tehokkaaksi. Useat yritykset ja poliisilaitokset ovat asentaneet laitteen ajoneuvoihinsa ja säästävät siten tuhansia dollareita ja henkilövahinkoja vuosittain, joita yhteentörmäykset villieläinten kanssa ovat aiheuttaneet. TARJOUSHINTA: 20 € + pm.